0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636
Zalo: 0903 205 379
Online 1,485
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

CÁC BÉ LỚP GẤU TRÚC BÓC VỎ QUẢ QUÝT

Cập nhật: 27/11/2019 16:07

Các bạn cùng cô khám phá giỏ quà nha !

Đây là quả gì đây các con ?

Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bóc vỏ quả  quýt nhé !

Mình cùng bóc vỏ quýt thôi các bạn !

Cô ơi, con bóc quýt xong rồi nè!