0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636
Zalo: 0903 205 379
Online 443
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

CÁC BÉ MẦM 2 NGHE CÔ KỂ CHUYỆN " CHÚ VỊT XÁM"

Cập nhật: 31/10/2019 20:18

Các con nghe xem cô kể chuyện gì đây?

Dạ thưa cô câu chuyện "Chú vịt xám" 

Khi gặp chó Sói " Vịt mẹ đã làm gì náo?

Vịt mẹ đã nhanh chóng cõng con bơi xuông ao 

Các con học giỏi vận động cùng cô bài hát "một con vịt "