0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636
Zalo: 0903 205 379
Online 1,349
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

CÁC BÉ GẤU BÔNG NHẬN BIẾT TẬP NÓI "QUẢ DƯA HẤU"

Cập nhật: 24/10/2019 22:46

BÉ CÙNG CÔ KHÁM PHÁ HỘP QUÀ.

CÔ ĐỐ CÁC CON ĐÂY LÀ QUẢ GÌ ?

QỦA  DƯA HẤU CÓ MÀU GÌ ĐÂY CON ?

MÌNH CÙNG SỜ THỬ XEM VỎ QỦA DƯA HẤU NHƯ THẾ NÀO  !

RUỘT DƯA MÀU GÌ ĐÂY CON, NHỮNG HẠT ĐEN NHỎ GỌI LÀ GÌ ?

CÔ SẼ CHO CÁC CON ĂN THỬ XEM DƯA HẤU NHƯ THẾ NÀO NHA !

CÁC CON CÙNG CHƠI TRÒ CHƠI TÌM QUẢ DƯA HẤU NHÉ !