0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636
Zalo: 0903 205 379

Phụ huynh đăng nhập

Online 2,385
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

BÉ TẬP PHÂN LOẠI RÁC - LỚP LÁ 5

Cập nhật: 16/10/2019 01:00

CÁC CON NHÌN XEM NHỮNG HÌNH ẢNH DÁN TRÊN THÙNG RÁC NHA !

THÙNG BÊN NÀY VỚI THÙNG KIA CÓ GÌ KHÁC NHAU ?

MỘT BẠN LÊN CHỈ CHO CÔ ĐÂU LÀ RÁC VÔ CƠ, ĐÂU LÀ RÁC HỮA CƠ !

CÔ ƠI, CON BỎ RÁC ĐÚNG CHƯA ?

LỚP MÌNH THỰC HIỆN ĐÚNG RỒI ĐẤY CÁC BẠN .