0903205379

Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636
Zalo: 0903 205 379

Phụ huynh đăng nhập

Online 2,483
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

LỚP LÁ 4 TẬP PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cập nhật: 16/10/2019 00:49

LÁ CÂY LÀ LOẠI RÁC GÌ, BẠN NÀO BIẾT ?

CÔ HƯỚNG DẪN :  LÁ CÂY LÀ RÁC HỮU CƠ, CÔ SẼ BỎ VÔ THÙNG XANH

HỘP SỮA LÀ RÁC VÔ CƠ NHA CÁC CON. CÁC CON CÙNG PHÂN LOẠI RÁC NHA !

MÌNH PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG RỒI CÁC BẠN !