Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 199
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

BÉ LÁ 1 THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM - MÌNH CÙNG VẼ NHÉ

Cập nhật: 12/10/2018 16:31

 

Mình vẽ chỗ này nhé bạn !

Cây xanh này cần thêm kim tuyến nè!

Yea ! Chúng mình đã hoàn thành bức tranh của mình rồi