Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 148
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

CÁC BÉ LỚP LÁ 5 CHĂM SÓC VƯỜN CÂY

Cập nhật: 10/10/2018 12:56

A! Cây đậu xanh lớp mình trồng  có bông rồi nè !

Cây đâu có trái luôn đó, bạn thấy chưa ?

Mình sẽ tỉa bớt những lá sâu cho cây nè !

Vài tuần nữa mình sẽ được hái đậu rồi. Thích ghê !

Mình sẽ chụp hình lưu niệm tại vườn đậu lớp mình thôi.

 

THÀNH QUẢ CỦA CÁC BÉ