Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 252
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

TIẾT HỌC KHÁM PHÁ TRỨNG CÚT LỚP MẦM 1

Cập nhật: 09/10/2018 20:09

Các con biết đây là trứng gì không các con?     

                                                                           

        Ah ! đây là bên lòng trắng và lòng đỏ của Trứng  cút đó các con 

Đây là trứng Cút đã chín nhé các bạn 

Mình cùng lột trứng Cút nhé bạn !