Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 171
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

BÉ NẶN CÁC LOẠI QUẢ - LỚP CHỒI 1

Cập nhật: 05/10/2018 15:48

CÁC CON XEM CÔ CÓ NHỮNG QUẢ GÌ ĐÂY ?

CÁC CON CÓ THÍCH NẶN CÁC LOẠI QUẢ GIỐNG CÔ KHÔNG ?

 

MÌNH SẼ CHỌN BỘT MÀU GÌ ĐỂ NẶN QUẢ NHỈ ?

CON ĐANG NẶN QUẢ DÂU NÈ CÔ ƠI !

LỚP MÌNH CÙNG XEM AI NẶN KHÉO NHÉ !

CON NẶN ĐƯỢC NẢI CHUỐI NÈ !

ĐÂY LÀ QUẢ MĂNG CỤT VÀ QUẢ CAM VÀ QUẢ ĐÀO

CON NẶN ĐƯỢC CẢ QUẢ DÂU NỮA NÈ !

CON NẶN ĐƯỢC CẢ MIẾNG DƯA HẤU NỮA

ĐĨA QUẢ CỦA CON CÓ XINH KHÔNG CÔ ?

CÁC BẠN CÓ THẤY CHÙM NHO CỦA MÌNH KHÔNG ?