Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 231
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

TIẾT HỌC KHÁM PHÁ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁ CỦA BÉ LÁ 2

Cập nhật: 03/10/2018 21:10

Được sờ Cá thích quá bạn ơi!

Nè các con quan sát Cá sống và Cá chết khác nhau như thế nào ?

Cái này cái gì của Cá vậy con