Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 215
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

VẼ SÁNG TẠO TỪ BÀN TAY XINH. LỚP LÁ 3

Cập nhật: 01/10/2018 11:57

MÌNH LÀM GÌ VỚI BÀN TAY NHỈ

BÀN TAY BẠN VẼ GÌ VẬY ?

MÌNH VẼ CON CÁ, BẠN VẼ GÌ VẬY ?

BÀN TAY MÌNH VẼ CON CÔNG NÈ

CON VẼ THÊM 1 CON CÁ NỮA CÔ ƠI !

TRANH CỦA CON NÈ CÔ ƠI !

BA MẸ THẤY TRANH CON VẼ ĐẸP KHÔNG ?

HỌA SĨ NHÍ LỚP LÁ 3