Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 227
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

CÁC BÉ LỚP LÁ 4 PHA NƯỚC CHANH

Cập nhật: 28/09/2018 17:08

CÁC NGUYÊN LIỆU: CHANH, ĐƯỜNG, NƯỚC

CON MÚC ĐƯỜNG BỎ VÀO LY NÈ

BẠN CHO MÌNH MÚC ĐƯỜNG VỚI !

MÌNH VẮT CHANH NÈ BẠN !

CHẮC LÀ CHUA LẮM ĐÂY.

LẤY MUỖNG KHUẤY LÊN NÀO !

KHUẤY ĐỀU CHO TAN ĐƯỜNG BẠN NHÉ !

MÌNH NẾM THỬ NÈ :'"CHUA CHUA NGỌT NGỌT, THÍCH GHÊ !"

CON PHA NƯỚC CHANH XONG RỒI CÔ ƠI !

MỜI CÔ VÀ CÁC BẠN CÙNG UỐNG NƯỚC CHANH !