Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 2,730
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

TRẺ NHẬN BIẾT QUẢ CAM, QUẢ CHUỐI - LỚP THỎ NGỌC

Cập nhật: 09/04/2018 20:37

CÔ ĐỐ CÁC CON ĐÂY LÀ QUẢ GÌ ?

 CÁC CON SỜ THỬ XEM VỎ QUẢ CAM NHƯ THẾ NÀO ?

CÔ BỐC VỎ CHO CÁC CON XEM BÊN TRONG QUẢ CAM CÓ GÌ NHÉ !

CÔ CHO CÁC CON NẾM THỬ XEM CAM CÓ VỊ GÌ NHÉ !

CÔ ĐANG BỐC VỎ QUẢ GÌ DÂY CON ?

CÁC CON SỜ XEM VỎ QUẢ CHUỐI NHƯ THẾ NÀO ?

CÁC CON SẴN SÀNG CHƯA, MÌNH BẮT ĐẦU CHƠI TRÒ CHƠI HÁI QUẢ NHÉ !

CỐ LÊN NÀO CÁC BẠN ƠI !