Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 457
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 2

VẼ SÁNG TẠO TỪ HÌNH TRÒN - LỚP LÁ 6

Cập nhật: 05/04/2018 20:41

CÙNG BÉ XEM TRANH

ĐẸP QUÁ CÁC BẠN ƠI !

TRANH ĐẸP QUÁ !

CON VOI MÀU XANH NÈ CÁC BẠN

CON THÍCH VE BONG BÓNG CÔ ƠI

MÌNH LẤY HÌNH TRÒN VẼ CON ỐC SÊN NÈ

MÌNH CAN HÌNH TRÒN VẼ CON CÁNH CAM.

MÌNH CẮT DÁN CON CÁ TỪ HÌNH TRÒN.

TỪ HÌNH TRÒN MÌNH XÉ DÁN CON GÀ NÈ CÁC BẠN

CỐ LÊN ! SẮP XONG RỒI CÁC BẠN ƠI

CÁC BẠN ƠI LÀM NHANH LÊN

TRANH CỦA  CHÚNG CON NÈ CÔ ƠI