Điện thoại: 028 5422 6339

Điện thoại: 028 6282 2636

Phụ huynh đăng nhập

Online 830
Visitor 8 2 6 9 3

Cơ sở 1

GIỜ HOẠT ĐỘNG GÓC - LỚP LÁ 2

Cập nhật: 25/03/2018 16:11

BẠN NGỒI YÊN ĐỂ BÁC SĨ KHÁM BỆNH NÀO !

ĐỌC SÁCH PHẢI LẬT NHẸ NHÀNG NHÉ !

MÌNH RẤT THÍCH LÀM TRANH BẰNG CÁT.

CÙNG MÚA HÁT THẬT LÀ VUI !

AI MUA CÂY XANH KHÔNG ?

BẠN ƠI, BẠN ĂN GÌ ?

THỨC ĂN CÓ ĐÂY, MỜI CÁC BẠN DÙNG !

NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ CỦA  LỚP MÌNH ĐÂY.

HÌNH NHƯ HAI  LY DÍNH NHAU NÈ, ĐỂ MÌNH LẤY RA CHO.

MÌNH TẠO ĐƯỢC HÌNH NGƯỜI RỒI, BẠN LÀM XONG CHƯA ?

BẠN ĐẾM THỬ XEM CÓ MẤY VÒNG TRÒN ?

MÌNH SẼ NỐI CHỮ SỐ VỚI HÌNH THẬT CẨN THẬN.